POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

            strony internetowej www.jaskot-group.com
           
jest Jaskot S.J. T. Jaskot, G. Jaskot z siedzibą w Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn.

            wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem

            KRS: 0000321305, REGON: 020905205

            adres poczty elektronicznej: biuro@jaskot.pl

            zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

 

 

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami

            dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,

            prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)

            na adres email: januszwyspianski@abi24.eu

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

            danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922)

            oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

            2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

 

 1. Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

 

 1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

  

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

 

 1. a) udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

 

 1. b) wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.

 

 

 1. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 

 1. a) Imię
 2. a) adres e-mail,
 3. c) ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego

 

 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 

 1. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
  W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

 

 • PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 

 1. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 

 1. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

 

 1. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

 

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 45 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 2. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

 1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 1. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie PDF zawierających historię Państwa zapytań.

 

            Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).

 

 1. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować
  do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

            na adres e-mail januszwyspianski@abi24.eu

 

 1. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy  krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Prawdopodobnie będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych, a nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

 

 

 1. PLIKI "COOKIES"

 

 

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 

 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 

 1. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
 2. a) sesyjne
 3. b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

 

 1. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

DLACZEGO MY?
 
● jesteśmy stabilną firmą, na rynku od 1995,
● zapewniamy fachowe doradztwo,
● zatrudniamy doświadczonych pracowników,
● posiadamy stały dostęp do części zamiennych,
● dostarczamy maszyny na cały świat.
MOŻESZ NA NAS LICZYĆ
 
Nie jesteś pewien, który produkt będzie dla Ciebie najlepszy? Skontaktuj się z nami - nasi eksperci chętnie Ci pomogą.
 
tel. +48 75 724 44 04
tel. +48 75 724 44 03
mob. +48 603 107 123
fax  +48 75 724 43 33
biuro@jaskot.pl
SIEDZIBA:
 
JASKOT Sp.j.
Siekierczyn 267
59-818 Siekierczyn
woj. dolnośląskie, Polska
NIP: PL 613-154-74-46
KRS: 0000321305
 
Zamieszczone w serwisie dane o asortymencie i cenach mają charakter informacji handlowej, nie stanowią oferty w rozumieniu Art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowią odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Wszystkie fotografie, rysunki techniczne i opisy produktów dostępnych w serwisie jak również znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte w celu informacyjnym i są własnością uprawnionych podmiotów. Firma Jaskot Sp.j. posiada pełne prawo do publikacji zdjęć oraz opisów produktów jak również znaków towarowych i firm, w celu prezentacji asortymentu.