O nás

Jaskot – solidní a ověřený partner

Již více než 20 let poskytujeme našim klientům ověřená řešení v oblasti zemědělské, lesní a komunální techniky. Náš rozvoj je založený na profesionální a čestné spolupráci, která zaručuje výhody všem stranám.

Tak velká zkušenost s prodejem strojů na polském i mezinárodním trhu našim klientům zaručuje, že budou spolupracovat s bezpečným partnerem – dokonale obeznámeným s reáliemi a potřebami tohoto komplikovaného trhu. Díky dlouholeté spolupráci se nám podařilo navázat velmi dobré vztahy s více než 130 různými výrobci zemědělských, lesnických a komunálních strojů. Naši dodavatelé, se kterými máme uzavřené obchodní smlouvy, ručí za plnění potřeb klientů i v poprodejní péči, která je klíčovou oblastí v případě strojírenské branže.

 

továrna

Díky naší dlouholeté a profesionální činnosti na různých trzích se můžeme pochlubit mnoha úspěchy v oblasti prodeje, doloženými referencemi od spokojených klientů, kterých již můžeme počítat na tisíce. Každý rok k našim odběratelům z celé Evropy směřuje přibližně 2000 prodaných strojů. Spolupracujeme jen s ověřenými přepravními společnostmi. Přepravovaný náklad je vždy pojištěný. Naši partneři z oblasti přepravy s námi spolupracují již dlouhé roky, díky čemuž se naše vzájemná spolupráce zakládá na plné důvěře.

Díky dostupnosti široké škály produktů na jednom místě a v rámci jedné přepravy, může klient naším prostřednictvím získat stroje od různých výrobců. Bezprostředně to znamená časovou i finanční úsporu, a to zejména při objednání širšího rozsahu produktů.

mnoho strojů

Velmi dobře rozumíme tomu, že jen individuální přístup k uspokojení potřeb našich klientů na mnoha úrovních je zárukou plodné spolupráce. Ceníme si dobrých vztahů při spolupráci s našimi odběrateli, jsme otevření stálému přizpůsobování naší nabídky a realizujeme také objednávky, které se vymykají standardním produktům z naší nabídky.

Jsme si vědomi toho, že čas je deficitnímzbožím, a že je dnes pro naše klienty nejdůležitější. Proto máme ve své nabídce stroje výrobců, kteří ručí za rychlou a efektivní realizaci objednávek. Vlastní sklad strojů na místě je další zárukou včasného splnění potřeb zákazníků. Čas je to, co dáváme i nabízíme, proto se naši poradci starají o naše klienty od začátku do konce. Díky tomuto přístupu si klient na jednom místě a s pomocí jedné osoby prohlédne nabídku, objedná zboží, ověří celý proces realizace své objednávky a vyřídí i poprodejní péči.

poradce

Díky zkušenému týmu poradců identifikujeme potřeby klientů a můžeme na ně odpovídat efektivní realizací objednávek. Během posledních pěti let jsme obsloužili více než 1000 klientů na zahraničních trzích. Profesionální služby klientům jsou tím, díky čemu se k nám klienti vracejí a my jim můžeme zajistit výběr kvalitních strojů, které jim umožní zefektivnit fungování hospodářství.

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní školení u výrobců, během kterých poznají nejen typy produktů, ale i výrobní cyklus a praktické používání. Systematická účast na veletrzích a výstavách v Polsku i v zahraničí nám umožňuje stále udržovat krok s nejnovějšími řešeními ve skupinách produktů, které nejvíce zajímají nás i naše klienty. Dobrá znalost trhu a jeho potřeb nás také motivovala k tomu, abychom vytvořili vlastní značku strojů „SIEGER“, která bude ještě více odpovídat potřebám našich klientů a aktuální situaci na trhu.

 

Jazyk

MISE

Komplexně pomáháme našim klientům v jejich podnikání v oblasti zemědělské, komunální a lesní techniky.

VIZE

Klient je pro nás nejdůležitější a poskytujeme mu služby na nejvyšší úrovni.
Jsme jedna firma, fungujeme jako jeden organismus, vzájemně se podporujeme a pomáhámesi.
Náš tým je vysoce ceněný a motivovaný, práce v naší společnosti přináší zaměstnancům spokojenost.

NAŠE HODNOTY

  • Respektujeme jiné a sami očekáváme respekt
  • Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám
  • Konáme eticky
  • Stále rozvíjíme své schopnosti a zavádíme inovace
  • Aktivně pracujeme a realizujeme potřeby klientů
  • Jsme odpovědní za sebe i za ostatní