Informační klauzule

Vážení

V souladu s čl. 13 písm.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR) Vás informujeme, že: jsme povinni Vás informovat o důležitých věcech, týkajících se osobních údajů zpracovávaných v našich systémech:

Administrátorem osobních údajů je:
Jaskot S.J. T. Jaskot, G. Jaskot se sídlem v Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) je P. Janusz Wyspiański (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu). Tel. +48 600 246 497.

Vaše osobní údaje zpracovávané na základě:

  • čl. 6 ods.1 písm. a) – c) GDPR za účelem uzavření smlouvy s ADMINISTRÁTOREM na nákup produktů nabízených ADMINISTRÁTOREM, kamenným obchodem se sídlem v Siekierczyn 267, 59-818 Siekierczyn a obchody registrovanými na obchodní platformě Allegro, online obchody a nákupy uskutečňované prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, jako je telefon nebo e-mail.
  • Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností, které nese ADMINISTRÁTOR, včetně: odhalování a prevence podvodů, určení a obhajoby a šetření pohledávek, ověření platební bezúhonosti, vyřizování reklamací a stížností, technické podpory, finančních vyrovnání, včetně vydávání účetních dokladů.
  • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely, ale pouze po udělení vašeho svobodného souhlasu.

Jako příjemci osobních údajů budou oprávněni pouze zaměstnanci společnosti Jaskot. Administrátor údajů může osobní údaje předát poskytovatelům služeb, kterým administrátor zadal služby související se zpracováním osobních údajů, např. poskytovateli IT služeb. Tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy uzavřené s administrátorem a pouze v souladu s jeho pokyny.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům k tomu oprávněným na základě právních předpisů, zákona o organizaci a provádění podnikatelské činnosti (min. ZUS, Finanční Úřad). Osobní údaje nebudou předány jiným třetím stranám bez samostatného souhlasu.

Administrátor uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění úkolů podle zákona o podnikatelské činnosti (6 let) a na základě platného zákona o ochraně osobních údajů.

Splňujeme požadavky GDPR, právo přístupu k obsahu údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, námitku, odvolání souhlasu kdykoliv na základě platných zákonů. Plníme právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud zpracování osobních údajů porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.dubna 2016.

Informujeme, že shromážděné osobní údaje nejsou profilovány, přenášeny ani sdíleny s mezinárodními organizacemi.

Zároveň zdůrazňujeme, že ochrana soukromí, včetně osobních údajů, je pro nás jednou z nejvyšších priorit.